EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Новини

Затруднения с визуализиране на годишното извлечение на мобилни устройства 26 Май 2023

Затруднения с визуализиране на годишното извлечение на мобилни устройства

ОББ Пенсионно осигуряване изпраща годишните извлечения за 2022 г. 16 Май 2023

Започна изпращането на годишните извлечения за 2022 г.

Промени в правилника на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ 30 Март 2023

Промени в правилника на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“

Достъп до онлайн платформата на ОББ Пенсионно осигуряване чрез ОББ Мобайл 27 Март 2023

Клиентите на ОББ Пенсионно осигуряване, които имат ОББ Онлайн Пенсионно осигуряване, могат да достъпват пенсионните си партиди чрез ОББ Мобайл.

Временно прекъсване в работата на ОББ Онлайн Пенсионно осигуряване 15 Декември 2022

Временно прекъсване в работата на ОББ Онлайн Пенсионно осигуряване

Промени в инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД 13 Декември 2022

Промени в инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Актуализация на пенсионните плащания от Фонд за разсрочени плащания ОББ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ 09 Септември 2022

Актуализация на пенсионните плащания от Фонд за разсрочени плащания ОББ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ