KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Размер на осигурителна вноска в ДПФ

Каква осигурителна вноска да правя в доброволен пенсионен фонд, за да получа желаната пенсия?

Помисли каква е пенсията, която искаш за себе си. Попълни всички необходими полета, за да определиш размера на осигурителната вноска, която трябва да правиш.

Можеш да изчисляваш различни варианти, докато намериш подходящия за теб.

Изчисляване на осигурителна вноска в ДПФ

Месечен размер на пенсията, която желаете *
Натрупана сума в пенсионен фонд до момента *
На каква възраст сте? *
Каква е възрастта, на която ще се пенсионирате? *
Доходност за периода на осигуряване *
Период за получаване на пенсия *

* Задължително за попълване поле

Важно уточнение за изчисляването на осигурителна вноска в ДПФ

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Те са разработени при следните условия и допускания:

  • Технически лихвен процент, използван за определяне на първоначалния размер на пенсията - 0.92%
  • Стойност на управленска такса в размер на 4.25%

Полученият резултат се намира в зависимост от предоставените данни. Той не може да послужи, пряко или непряко, като юридически, финансов или данъчен съвет и винаги е необходимо да се обсъди с квалифициран професионалист при вземането на финансови решения. Всяка инвестиция носи риск и миналите резултати не са гаранция за настоящо или бъдещо инвестиционно представяне.