EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Партньори и осигурителни посредници

За да може да предостави на клиентите си по-добри и по-разнообразни услуги, ОББ Пенсионно осигуряване си сътрудничи със следните партньори и свързани лица:

 

Банки

ОББ Пенсионно осигуряване България има установени трайни отношения на сътрудничество със следните банки, осъществяващи дейност на територията на България:

  • „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
  • „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД
  • „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

 

Застрахователни брокери

ОББ Пенсионно осигуряване България работи активно и с редица застрахователни брокери, лицензирани за осъществяване на дейност на територията на България.

Осигурителни посредници

Осигурителните посредници предлагат осигурителните продукти на ОББ Пенсионно осигуряване при спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Осигурителните посредници преминават през обучения, чийто фокус е осигуряването на познания за спецификите на българската пенсионнооосигурителна система. Осигурителните посредници притежават легитимационни карти с техните имена и уникални номера.

График за изплащане на комисионни възнаграждения през 2023 г.За месец
Краен срок за получаване на декларации за доход (за ФЛ), фактури (за ЮЛ) и сметки (за самоосигуряващи се лица) в ЦО София
Дата за получаване на комисионните възнаграждения по сметка на агента
Януари 13.01.2023 г. 23.01.2023 г.
Февруари 13.02.2023 г. 21.02.2023 г.
Март 13.03.2023 г. 22.03.2023 г.
Април 12.04.2023 г. 24.04.2023 г.
Май 12.05.2023 г. 23.05.2023 г.
Юни 13.06.2023 г. 22.06.2023 г.
Юли 13.07.2023 г. 21.07.2023 г.
Август 11.08.2023 г. 21.08.2023 г.
Септември 13.09.2023 г. 21.09.2023 г.
Октомври 12.10.2023 г. 20.10.2023 г.
Ноември 13.11.2023 г. 21.11.2023 г.
Декември 12.12.2023 г. 21.12.2023 г.

 


Вход за eAgent – приложение за електронен избор на пенсионен фонд

 

За приложението са необходими потребителско име и парола.

Приложението е активно всеки ден между 7:00 и 22:30 ч.

При необходимост от съдействие с eAgent можете да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване от понеделник до петък между 8:30 и 17:30 ч.

 

 

Вход за Kopernik (Комисионен модул за пенсионно осигуряване)Списък на упълномощените лица, които имат право да приемат заявления за отпускане на пенсия или на еднократно или на разсрочено изплащане и да подписват пенсионни договори и договори за разсрочено изплащанеАдреси и телефони на офисите на дружеството, в които се приемат заявления за отпускане на пенсия или на еднократно или на разсрочено изплащане и се подписват пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане