EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

АКО СЪМ РАБОТОДАТЕЛ

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване за служители

За вас е важно да стимулирате вашите служители, а допълнителното доброволно пенсионно осигуряване с вноски от работодател е ясен знак, че мислите за своите служители и разчитате на дългосрочни отношения с тях. Ето защо тази форма на осигуряване присъства все по-често в пакета от социални придобивки, които компаниите предлагат. Фирмите с ангажирана социална политика определено са по-привлекателен работодател за квалифицираните и търсени професионалисти. И вашата фирма може да стане част от тях с неголяма инвестиция в бъдещето на вашите служители. Научете повече за осигуряването в Доброволен фонд.

В допълнение към останалите ползи, вноските от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се считат за разход за дейността и върху тях работодателят не дължи осигурителни вноски и данък.