EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Ограничаване на отговорност

Прочетете внимателно следните условия. С влизането си в този сайт и в неговите страници вие приемате условията, предадени в обобщен вид по-долу. В случай че не сте съгласен с тях, не ползвайте този сайт и неговите страници.

ОББ Пенсионно осигуряване не носи отговорност за:

  • забавяния или прекъсвания вследствие на пропадане на мрежата или дефекти в поддържащо оборудване на сайта;
  • неизпълнение от сайта, изцяло или отчасти, на функция, при която вашите инструкции не са били приети от нашата система.

При възникване на грешка, неточност или пропуск, за които сте ни уведомили, ние ще се опитаме да ги отстраним. Ако не сме в състояние да отстраним грешката, неточността или пропуска в срок, ще ви уведомим кога ОББ Пенсионно осигуряване очаква коригиращите мерки да бъдат взети, както и когато вече са извършени.

 

Последна промяна на: 06.01.2022 г.