EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Пенсии от универсален пенсионен фонд

* Задължително за попълване поле

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Изчисленията са разработени при следните условия и допускания:

 • Калкулацията е направена при допускането, че лицето прави осигурителни вноски всеки месец.
 • Месечната вноска в УПФ е в размер на 5% от осигурителния доход.
 • Максималният осигурителен доход за настоящата година е 3 400 лв.
 • Размерът на управленската такса (удръжка) в УПФ е 3,75% от всяка новопостъпила осигурителна вноска.
 • Размерът на инвестиционната такса в УПФ е 0,75% годишно от нeтната стойност на активите на УПФ.
 • Размерът на таксата за управление на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и фонда за разсрочени плащания е 0,5% годишно от нетната стойност на активите на съответния фонд.
 • Доходността за периода на осигуряване е нетна от посочената по-горе инвестиционна такса.
 • Стойността на техническия лихвен процент, използвана за определяне на пожизнената пенсия за старост, е 0.5% годишно.
 • При определянето на пожизнената пенсия за старост е използвана публикуваната от Националния статистически институт (НСИ) таблица за смъртност за периода 2019-2021 г. Използвани са общите за страната данни (а не данните за смъртността при мъжете и жените поотделно).
 • Възрастта за пенсиониране е в съответствие с условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Към 2023 г. изискванията за стаж и възраст са: – за мъжете - навършена възраст от 64 г.и 6 м.; за жените - навършена възраст от 62 г. Запознайте се с условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по години на www.pensiopedia.bg
 • Възрастта за пенсиониране се закръглява към цяло число. Пример: ако лицето трябва да се пенсионира на 62 години и 5 месеца, то възрастта му за пенсиониране се закръглява надолу до 62 години; а ако лицето трябва да се пенсионира на 62 години и 6 месеца, то възрастта му за пенсиониране се закръглява нагоре до 63 години.
 • Минималният размер на пожизнената пенсия за старост към момента е 70.05 лв. месечно, а максималният размер на разсроченото изплащане е 467 лв. месечно. 
 • Периодът в години на гарантираното плащане е от 2 до 10 години.
 • При актуализация изплащанатa пенсия не може бъде по-ниска от минималния размер.

Контакти

Пишете ни

Споделете вашата обратна връзка или ни попитайте

Обратна връзка

Среща със специалист

Запазете час за среща в удобно за вас време и офис.