KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Помагаме на хората
да осигурят финансовото си бъдеще!

Научете повече
blcok

За осигурителни посредници

blcok

NN става ОББ

blcok

Колко средства има по вашата партида?

blcok

Как инвестираме вашите средства?

ГРИЖАТА ЗА ВАШЕТО ФИНАНСОВО БЪДЕЩЕ!

Стойност на дял

Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Размерът на средствата в партидата се изчислява, като броят на притежаваните дялове, се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден.

Вижте всички стойности
Стойност на дял за 04.10.2023 г.
graphic УПФ ОББ
graphic 1.71072 лв.
graphic ППФ ОББ
graphic 1.77530 лв.
graphic ДПФ ОББ
graphic 1.91055 лв.

Пенсионната система
в България

1 Стълб
 • Държавно обществено осигуряване
 • Разходопокривен принцип
 • Вноски определени с нормативен акт
 • Администриран от държавата: фонд “Пенсии”
2 Стълб
 • Допълнително задължително осигуряване
 • Капиталов принцип
 • Дефинирани вноски
 • Два вида частни ПФ: УПФ и ППФ (за работещи при 1 и 2 категория труд)
3 Стълб
 • Допълнително доброволно осигуряване
 • Капиталов принцип
 • Дефинирани вноски
 • Доброволни пенсионни фондове
Map

Част от семейството на
Белгийската KBC

„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД (ОББ Пенсионно осигуряване) е част от най-голямата банково-застрахователна група в България - белгийската КВС Груп.

В ОББ Пенсионно осигуряване вярваме, че навременният избор на подходящи пенсионноосигурителни решения ще допринесе за това да водите пълноценен живот и да се радвате на спокойно финансово бъдеще. 22-годишният опит, стабилност и традиции в сферата на пенсионното осигуряване ни дават възможност да отговорим на най-високите стандарти в управлението на Вашите средства в пенсионните фондове на ОББ – Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд.

Научете повече
KBC Group

Контакти

Пишете ни

Споделете вашата обратна връзка или ни попитайте

Обратна връзка

Среща със специалист

Запазете час за среща в удобно за вас време и офис.

За ОББ Пенсионно осигуряване

ОББ Пенсионно осигуряване управлява три фонда за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен, както и два фонда за пенсионни плащания, чрез които искаме да ви помогнем в грижата за финансовото ви бъдеще.

Станете част от екипа ни

Нашият успех зависи от постигане на резултати и от откриване и задържане на подходящите за работата хора.
Ние се гордеем, че предлагаме дори на начинаещите си колеги възможността да дадат своя принос и да постигнат значими резултати.

Иновации

Бъдещето се случва сега! Включете се и вие чрез платформата ни за иновации SurfStudio.