EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Затруднения с визуализиране на годишното извлечение на мобилни устройства

26 май 2023

Уважаеми клиенти,

Получихме сигнали, че при отваряне на файла с извлечението от индивидуалната осигурителна партида на мобилно устройство, след отключването му с последните 4 цифри на вашето ЕГН/ ЛНЧ, при някои потребители съдържанието на файла не се визуализира коректно. Вероятната причина за това е изборът на приложение за визуализиране на съдържанието през мобилно устройство.

В този случай препоръчваме да отворите файла с годишното извлечение през компютър или друго приложение, визуализиращо PDF файлове през мобилно устройство.

В случай на нужда от допълнително съдействие, можете да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване на имейл clients@ubb-pensions.bg или на безплатен телефон 0800 11 454.

Молим да приемете извиненията ни за причиненото неудобство.

С уважение,
Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване

Обратно към всички новини