KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Промени в правилниците за организацията и дейността на УПФ ОББ, ППФ ОББ и ДПФ ОББ

19 август 2022

Промени в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“  и  Правилника за организацията и дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“

На основание на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че с решения на Комисията за финансов надзор Решение № 688-УПФ от 18.08.2022 г. и Решение № 687-ППФ от 18.08.2022 г. са одобрени промени съответно в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ и Правилника за организацията и дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“. Измененията и допълненията са свързани с: промяна в седалището и адреса на управление на пенсионната компания; прецизиране на текстовете, регламентиращи актуализацията на пенсиите и разсрочените плащания от фондовете за извършване на плащания; както и прецизиране на отделни разпоредби в изпълнение на указания на Комисията за финансов надзор. 
Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилника, може го направи в офис на дружеството, или на настоящата електронна страница.

 


Промени в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“

На основание на чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че   с Решение № 686-ДПФ от 18.08.2022 г. са одобрени промени в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.   Измененията и допълненията са свързани с: промяна в седалището и адреса на управление на пенсионната компания; както и с допълване на текстовете с цел привеждането им в съответствие с нормативни изисквания и указания на Комисията за финансов надзор. 
Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилника, може го направи в офис на дружеството, или на настоящата електронна страница.

Обратно към всички новини