KBC logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo

Интерлийз

UBB logo UBB logo

Пенсионно осигуряване

UBB logo UBB logo

Асет мениджмънт

UBB logo UBB logo

Застрахователен брокер

UBB logo UBB logo

Факторинг

arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Промени в правилниците за организацията и дейността на УПФ ОББ, ППФ ОББ и ДПФ ОББ

19 август 2022

Промени в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“  и  Правилника за организацията и дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“

На основание на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че с решения на Комисията за финансов надзор Решение № 688-УПФ от 18.08.2022 г. и Решение № 687-ППФ от 18.08.2022 г. са одобрени промени съответно в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ и Правилника за организацията и дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“. Измененията и допълненията са свързани с: промяна в седалището и адреса на управление на пенсионната компания; прецизиране на текстовете, регламентиращи актуализацията на пенсиите и разсрочените плащания от фондовете за извършване на плащания; както и прецизиране на отделни разпоредби в изпълнение на указания на Комисията за финансов надзор. 
Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилника, може го направи в офис на дружеството, или на настоящата електронна страница.

 


Промени в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“

На основание на чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че   с Решение № 686-ДПФ от 18.08.2022 г. са одобрени промени в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.   Измененията и допълненията са свързани с: промяна в седалището и адреса на управление на пенсионната компания; както и с допълване на текстовете с цел привеждането им в съответствие с нормативни изисквания и указания на Комисията за финансов надзор. 
Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилника, може го направи в офис на дружеството, или на настоящата електронна страница.

Обратно към всички новини