KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Удостоверения за направени вноски в Доброволен пенсионен фонд ОББ за 2022 г.

20 януари 2023

Уважаеми клиенти,


Бихме желали да ви информираме, че започна изпращането на удостоверенията за направени вноски за ДДПО за 2022 г. Те ще бъдат изпратени към клиентите, които са предоставили имейл.

В случай на въпроси по удостоверенията, последните следва да се насочват към Центъра за контакт с клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване чрез имейл clients@ubb-pensions.bg или безплатен телефон 0800 11 464.


Оставаме на разположение за допълнителна информация и съдействие.


Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване

 

Обратно към всички новини