EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Промени в правилника на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“

30 март 2023

Уважаеми клиенти,

На основание на чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че с решение на Комисията за финансов надзор № 418-ДПФ от 30.03.2023 г. са одобрени промени в чл. 83б, ал. 2, т. 1, буква „г“ и §4 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.

Всяко лице, което желае да се запознае с промените в Правилника, може го направи в офис на дружеството или на електронната страница на адрес https://ubb-pensions.bg/products/dobrovolen-fond.

 

Обратно към всички новини