EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Промени в инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

13 декември 2022

На основание на чл.175а, ал.4 и чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД уведомява осигурените лица, че са одобрени изменения в инвестиционните политики на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Измененията в инвестиционните политики са свързани с промени в Кодекса за социално осигуряване.

Всяко лице, което желае да се запознае с изменените инвестиционни политики, може да го направи в офис на компанията или на електронната страница на адрес https://ubb-pensions.bg/investments#investments.

Обратно към всички новини