KBC logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo

Интерлийз

UBB logo UBB logo

Пенсионно осигуряване

UBB logo UBB logo

Асет мениджмънт

UBB logo UBB logo

Застрахователен брокер

UBB logo UBB logo

Факторинг

arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Промени в инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

13 декември 2022

На основание на чл.175а, ал.4 и чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД уведомява осигурените лица, че са одобрени изменения в инвестиционните политики на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Измененията в инвестиционните политики са свързани с промени в Кодекса за социално осигуряване.

Всяко лице, което желае да се запознае с изменените инвестиционни политики, може да го направи в офис на компанията или на електронната страница на адрес https://ubb-pensions.bg/investments#investments.

Обратно към всички новини