EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

ОББ Пенсионно осигуряване изпраща годишните извлечения за 2022 г.

16 май 2023

Уважаеми клиенти,

Бихме искаме да ви информираме, че започна изпращането на годишните извлечения от партидите на лицата, осигурени в управляваните от ОББ пенсионни фондове. Извлеченията за състоянието и движението на вашите средства достигат до вас по електронен път или на хартия, в съответствие със заявеното от вас желание.

За повече информация и въпроси относно извлечението от вашата пенсионноосигурителна партида, моля да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване на безплатен тел. 0800 11 464 или чрез имейл clients@ubb-pensions.bg.

Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване

Обратно към всички новини