KBC logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo

Интерлийз

UBB logo UBB logo

Пенсионно осигуряване

UBB logo UBB logo

Асет мениджмънт

UBB logo UBB logo

Застрахователен брокер

UBB logo UBB logo

Факторинг

arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Нов адрес на ОББ Пенсионно осигуряване

22 юни 2022

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че, считано от 27.06.2022 г., адресът на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД се променя, както следва:

София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16

Молим да използвате новия адрес при издаването на фактури и/ или друга комуникация с нас. 

Адресите на офисите ни в страната не се променят. Останалите канали за комуникация с ОББ Пенсионно осигуряване също остават без промяна:

Поздрави,
Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване

Обратно към всички новини