EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Актуализация на пенсионните плащания от Фонд за разсрочени плащания ОББ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ

11 септември 2023

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че, считано от 01.09.2023 г., разсрочените плащания от Фонд за разсрочени плащания ОББ (ФРП ОББ), съответно – пожизнените пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ (ФИПП ОББ), са с актуализиран размер, който е изплатен на 11.09.2023 г.

Промяната е направена в съответствие с изискванията на нормативната уредба и правилата на двата фонда, предвиждащи актуализиране на съответните плащания веднъж годишно – през месец септември - на база на реализираната доходност към 31 август. Актуализацията се прилага по отношение на всички лица, имащи сключен договор за разсрочено плащане, съответно – за изплащане на пожизнена пенсия, който към 31 август не е прекратен.

При договорите за разсрочено плащане актуализацията се извършва с 50 на сто от реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФРП ОББ през периода, за който се извършва актуализацията. Актуализацията се извършва на база на теглото на всяко лице, съответно частта на всяко лице в доходността, подлежаща на разпределяне. Теглото на всяко от лицата се определя на база на средствата (задълженията) към това лице, изчислени за дните престой във ФРП за периода на актуализация към общите средства и общия брой дни престой на всички лица, имащи право на актуализация, за периода на актуализация.

При договорите за изплащане на пожизнена пенсия актуализацията се извършва с 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП през периода, за който се извършва актуализацията, над техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислена пенсията. Актуализацията се извършва на база на теглото, съответно частта на всяко лице в доходността, подлежаща на разпределяне. Теглото на всяко лице се определя на база на средствата (задълженията) към това лице, изчислени за дните престой във ФИПП за периода на актуализация към общите средства и общия брой дни престой на всички лица, имащи право на актуализация, за периода на актуализация.

Получателите на пенсионно плащане от ФРП или ФИПП могат да се информират за промяната в размера на плащането от Центъра за контакт с клиенти на ПОК ОББ на безплатен телефон 0800 11 464.

Поздрави,
Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване

 

 

Обратно към всички новини