KBC logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo

Интерлийз

UBB logo UBB logo

Пенсионно осигуряване

UBB logo UBB logo

Асет мениджмънт

UBB logo UBB logo

Застрахователен брокер

UBB logo UBB logo

Факторинг

arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Промени в правилника на „Универсален пенсионен фонд ОББ“

22 декември 2021

Уважаеми клиенти,

На основание на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че с решение на Комисията за финансов надзор № 920-УПФ от 21.12.2021 г. са одобрени промени в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“. Измененията и допълненията са свързани с привеждането на дейността на компанията в съответствие с изменения в нормативната уредба, както и с процесите на еднократно изплащане на средства и актуализацията на пенсиите и разсрочените плащания.

Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване
Обратно към всички новини